Faktory ovlivňující utěsnění vodotěsného pouzdra

2021-05-19

Těsnicí kroužek vodotěsného pouzdra je dobrou ochranou a těsnící kroužek hraje velmi důležitou funkci při ochraně úrovně ochranyvodotěsné pouzdro. V dlouhodobém procesu závisí kontinuita úrovně ochrany na vlastnostech těsnicího kroužku. Upevněte těsnicí kroužek do správné polohy. Materiál EPDM hraje ochrannou roli při odolávání většině široce používaných chemických látek díky své vynikající chemické odolnosti a korozní odolnosti. Chemická odolnost těsnícího kroužku se však velmi liší podle jeho materiálu, takže je nejúčinnějším způsobem, jak tento účinek potvrdit přímou reakcí na chemické složení a těsnící kroužek podle potřeby.

Výkonvodotěsné pouzdrose liší podle materiálů různých těsnicích kroužků. Materiál těsnicího kroužku určuje stupeň ochrany těsnicího pouzdra. Při výběru těsnícího kroužku porovnejte pružnost každé součásti materiálu a účinek, který bude produkovat při kontaktu s mnoha chemickými látkami, a účinek, který bude produkovat za studených a horkých podmínek. Nejdůležitější je, ževodotěsné pouzdroa těsnící kroužek mají společnou odolnost vůči stejné chemické látce, aby dosáhly dobrých výsledků.

Po krátkém uvedení výše uvedeného obsahu by každý měl mít podrobnější znalosti ovodotěsné pouzdro. In the process of using the vodotěsné pouzdro in daily life, you should pay attention to the tightness of the vodotěsné pouzdro.